geodetické práce Chomutov

Geodet Chomutov - Petr Latinák

Sháníte spolehlivého geodeta za přijatelné ceny? Obraťte se na naši geodetickou kancelář v Chomutově. Zpracováváme zakázky klientů z Mostu, Loun, Kadaně, Ostrova, Podbořan a z celého Ústecka i Karlovarska.

Vytyčení hranic pozemku a geometrická plán

Kvalitativní podmínky:
Vyhláška ČÚGK č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. a č. 344/1992 Sb. o Katastru nemovitostí.

Dodací podmínky geodetických prací:

  • vytyčovací náčrt hranice pozemku
  • protokol o vytýčení hranice pozemku
  • geometrický plán ve třech vyhotoveních
Vytyčení hranic pozemku Měrná jednotka: 100 m
Vytyčení vlastnické hranice 2.500,- Kč až 3.400,- Kč
Vytyčení jiné hranice 1.500,- Kč až 1.900,- Kč


Geometrický plán
Na rozdělení pozemku 3.000,- až 4.000,- Kč
Na vyznačení věcného břemene 2.100,- až 3.400,- Kč


Ke geometrickému plánu je nutno připočíst 100,- Kč na kolek.

Každý geometrický plán je originálem. Náročnost měření a zpracování závisí na mnoha faktorech. Ty jsou dány lokalitou, kvalitou a četností původních měření v katastrálním území, popř. kvalitou digitální katastrální mapy. Cenu geometrického plánu lze zodpovědně určit až po konzultaci se zákazníkem s ohledem na konkrétní pozemek v konkrétním katastrálním území.

Vytyčení stavebního objektu a staveniště

Vytyčení stavebního objektu,
vytyčení prostorové polohy
Měrná jednotka: bod
Stavební objekty s prostorovou skladbou 100,- až 280,- Kč
Stavební objekty liniové (silnice, železnice...) 100,- až 280,- Kč
Mosty, tunely a štoly 100,- až 280,- Kč


Zaměření a kontrolní měření skutečného provedení stavebního objektu

Měrná jednotka: bod
Stavební objekty s prostorovou skladbou 100,- až 280,- Kč
Stavební objekty liniové, komunikace, tunely, mosty 100,- až 280,- Kč
Ostatní liniové stavební objekty 100,- až 280,- Kč


Mapy velkých měřítek

mapové podklady pro vyhotovení projektové dokumentace

Měrná jednotka: 1 hektar
Intravelán 1:200 4.200,- až 6.000,- Kč
Intravelán 1:500 3.200,- až 5.200,- Kč


Podzemní a nadzemní vedení

Měrná jednotka: 100 m/bod
Měření a zobrazení trasy 1.700,- až 2.100,- Kč
Měření a zobrazení trasy dle směrnice SČP 2.400,- až 2.900,- Kč
Měření a zobrazení trasy dle směrnice SČVaK 2.400,- až 2.900,- Kč
Měření a zobrazení trasy dle směrnice SČE 2.400,- až 2.900,- Kč


Hodinové sazby

Geodetické a negeodetické práce či výkony, nutné k zajištění konkrétní geodetické zakázky, které nejsou obsaženy v předchozích tabulkách.
Sazba za 1 hodinu práce : 350,- Kč

Potřebujete mapové podklady pro stavební projekt? Napište nám!


Pole označená * jsou povinná

Provádíme vytyčovací práce v jednotlivých podlažích a skutečné zaměření stavby.

Rychlý kontakt na zeměměřiče

Petr Latinák
geodetické práce Chomutov
Šafaříkova 2836/26, 430 03 Chomutov

tel.: +420 471 120 745
mobil: +420 603 546 618
e-mail: info@geo-prace.cz
skype: geodetickepracechomutov